Loading... (0%)

Ga met je stakeholders in gesprek

Sommige stakeholders willen graag met je praten over je project, anderen blijven liever op afstand. Begin met de eerste groep en informeer de tweede groep over de uitkomsten van je gesprekken. Wellicht maakt dat hen nieuwsgierig en willen zij ook met je praten.

Stel hoofdzakelijk open vragen om de dialoog op gang te brengen. Open en uitnodigende vragen zijn bijvoorbeeld:

  • Wat weet u van ons project?
  • Wat kan ons project voor u en uw (organisatie, afdeling,..) betekenen?
  • Welke kansen en bedreigingen ziet u in dit project?
  • Wat is uw mening over de wijze waarop ons project wordt aangepakt?
  • Wat verwacht u met betrekking tot uw betrokkenheid bij ons project?
  • Welke ervaringen die u in voorgaande projecten heeft opgedaan zou u ons mee willen geven?

Probeer tijdens het gesprek zoveel mogelijk toe te werken naar een gezamenlijke verkenning (dialoog). In een gezamenlijke verkenning staat het Wat als …? Denken voorop.

Mijn naam is Martijn Jong. Al vanaf 1995 help ik projectmanagers en projectteam om van hun projecten een succes te maken. Dat kan niet zonder actieve ondersteuning van de stakeholders. Graag praat ik met je je over mijn ervaringen en/of jouw vragen. Stuur me een mail of neem contact op via onze site.

Ik nodig je ook uit deze tip of de Stakeholdergame te delen met ieder waarvoor jij denkt dat dit ook interessant is. Delen kan via deze pagina of de sociale netwerken: